Sản Phẩm / Nước cất / Nước cất tiêu chuẩn

Nước cất đạt chuẩn

Nước cất được Công ty CPXD Viễn Thông Miền Nam sản xuất bằng công nghệ nano với công suất 1.000 lít / 1 ngày.

Thống số - tiêu chuẩn kỹ thuật:

1. Độ dẫn điện = 0÷1 micromet/ giây

2. Độ cứng ppm = 0÷1

3. Độ PH = 5,5 ÷ 7,5

Là tiêu chuẩn tốt nhất để làm dung môi, làm mát, bảo dưỡng các loại bình ắc quy

 • Phục hồi ắc quy xe điện trong sân bay Tân Sơn Nhất
 • Khách hàng 1
 • Khách hàng 4
 • Khách hàng 12
 • Khách hàng 6
 • Khách hàng 7
 • Khách hàng 8
 • Khách hàng 9
 • Khách hàng 10
 • Khách hàng 11
 • Khách hàng 5
 • Khách hàng 15
 • Khách hàng 16
 • Khách hàng 17
 • Khách hàng 18
 • Khách hàng 19
 • Khách hàng 20
 • Khách hàng 22
 • Khách hàng 23
 • Khách hàng 28
 • Khách hàng 25
 • Khách hàng 26
 • Khách hàng 27
 • Khách hàng 29
 • Khách hàng 29
 • Phục hồi ắc quy 30