Giới Thiệu / Sứ mệnh - Tầm nhìn

TẦM NHÌN

Công ty Cổ phần Xây dựng - Công nghệ - Viễn Thông Miền Nam phấn đấu trở thành một Doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ trí tuệ nhân tạo độc quyền sáng chế trong từng ngành nghề, sản phẩm của mình, tinh thần trách nhiệm cao trong quan hệ hợp tác.

Công ty Cổ phần Xây dựng - Công nghệ - Viễn Thông Miền Nam với nguồn nhân lực có hoài bão lớn và tri thức, bộ óc sáng tạo để nghiên cứu phát triển những ý tưởng đưa vào thực tiễn phục vụ cho cộng đồng và xã hội. Tạo ra những sản phẩm là những giải pháp có tính ứng dụng công nghệ cao.

Công ty CPXD Viễn Thông Miền Nam mong muốn trở thành thương hiệu Việt có trí tuệ.

SỨ MỆNH

Đối với thị trường: Cung cấp những sản phẩm – Dịch vụ cao cấp với chất lượng tiêu chuẩn quốc tế; mang tính độc đáo và sáng tạo, mỗi sản phẩm cung cấp cho cộng đồng và xã hội là những giải pháp tiết kiệm chi phí & cải thiện môi trường thoả mãn những nhu cầu chính đáng của khách hàng, xã hội.

Đối với cổ đông và đối tác: Coi trọng tinh thần hợp tác cùng phát triển; Với cam kết: Sự thành công của bạn là thành công của chúng tôi !

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội: Luôn luôn gắn liền lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng và  môi trường .

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
“ Uy Tín – Đạo đức – Trí tuệ  – Nhân văn ”

Uy Tín: Công ty Cổ phần Xây dựng - Công nghệ - Viễn Thông Miền Nam luôn bảo vệ uy tín như bảo vệ danh dự của chính mình; Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.

Đạo đức: Công ty Cổ phần Xây dựng - Công nghệ - Viễn Thông Miền Nam lấy đạo đức làm nền tảng; Luôn coi trọng pháp luật, duy trì đạo đức; Lấy khách hàng làm trung tâm.

Trí tuệ: Công ty Cổ phần Xây dựng - Công nghệ - Viễn Thông Miền Nam coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển; Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm; Chủ trương xây dựng một doanh nghiệp luôn luôn học hỏi để nâng cao giá trị.

Nhân văn: Công ty Cổ phần Xây dựng - Công nghệ - Viễn Thông Miền Nam xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn; coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; Tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.

 • Phục hồi ắc quy xe điện trong sân bay Tân Sơn Nhất
 • Khách hàng 1
 • Khách hàng 4
 • Khách hàng 12
 • Khách hàng 6
 • Khách hàng 7
 • Khách hàng 8
 • Khách hàng 9
 • Khách hàng 10
 • Khách hàng 11
 • Khách hàng 5
 • Khách hàng 15
 • Khách hàng 16
 • Khách hàng 17
 • Khách hàng 18
 • Khách hàng 19
 • Khách hàng 20
 • Khách hàng 22
 • Khách hàng 23
 • Khách hàng 28
 • Khách hàng 25
 • Khách hàng 26
 • Khách hàng 27
 • Khách hàng 29
 • Khách hàng 29
 • Phục hồi ắc quy 30