Bảo hành đổi trả

Các sản phẩm của STC luôn được bảo hành tốt nhất, mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm ngay cả khi hết bảo hành !

- Sản phẩm phục hồi ắc quy được bảo hành với chu kỳ 1 năm, gấp 2 lần or bằng với thời gian bảo hành của ắc quy mua mới.

- Sản phẩm máy đo lực căng dây cáp được STC bảo hành 1 năm.

 • Phục hồi ắc quy xe điện trong sân bay Tân Sơn Nhất
 • Khách hàng 1
 • Khách hàng 4
 • Khách hàng 12
 • Khách hàng 6
 • Khách hàng 7
 • Khách hàng 8
 • Khách hàng 9
 • Khách hàng 10
 • Khách hàng 11
 • Khách hàng 5
 • Khách hàng 15
 • Khách hàng 16
 • Khách hàng 17
 • Khách hàng 18
 • Khách hàng 19
 • Khách hàng 20
 • Khách hàng 22
 • Khách hàng 23
 • Khách hàng 28
 • Khách hàng 25
 • Khách hàng 26
 • Khách hàng 27
 • Khách hàng 29
 • Khách hàng 29
 • Phục hồi ắc quy 30